04.09.2018

Subvencionirani stambeni krediti

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 16. srpnja, osmog dana nakon objave u Narodnim novinama, stupio je na snagu. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama kao nadležna institucija ima zadatak objavljivati novosti i javne pozive. Realizacija programa se, prema nekim informacijama, očekivala oko 20. kolovoza, no nadležno ministarstvo i APN i dalje s posebnim oprezom najavljuju datume objava o početku subvencioniranja kredita u javnim glasilima i Narodnim novinama. U proteklom vremenu, ali i sada velik broj građana traži dodatne informacije i detaljnije uvjete prema kojima će se odobravati subvencije.

APN-ov poziv kreditnim institucijama za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita objavljen je 7. kolovoza, a javni poziv putem kojeg će se odabrati najpovoljnije banke koje će sudjelovati u programu je objavljen 28. kolovoza i njihov je popis dostupan na službenim internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te APN-a.

Obzirom na činjenicu kako će se zahtjevi odobravati prema vremenu zaprimanja, a da su sredstva ograničena (država je za subvencije u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna) i da se očekuje realizacija najviše 1500 kredita, građani trebaju reagirati odmah kako bi s početkom programa bili u potpunosti spremni. Subvencioniranje će se odobravati za kupnju kuće ili stana cijena kojega s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, no u tom slučaju razlika se ne subvencionira. Ukupan i maksimalni iznos kredita koji se subvencionira je do 100 tisuća eura.

U zakonu stoji kako će se zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita predavati u banku koja bi potom u roku od osam dana trebala donijeti odluku ispunjava li podnositelj uvjete te potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Agencija bi potom ocijenila zahtjev kao potpun ili nepotpun te sukladno tome odlučila odobriti subvenciju koju je dužna dostaviti banci elektroničkim putem u roku od tri dana od njezina donošenja.

Bitno je naglasiti kako će se subvencioniranje kredita odobravati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u APN-u, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva, odobrenje započinje od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita. Zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja neće se razmatrati.

Koraci prije samog podnošenja zahtjeva jesu pronaći odgovarajuću nekretninu i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te sklopiti predugovor ili ugovor o kupoprodaji s dovoljno dugim rokom za isplatu cijene u cijelosti. Što se tiče roka isplate kredita on ne smije pritom biti kraći od 15 godina, a subvencioniranje kredita neće se niti odobravati za kupnju nekretnine koja je sagrađena u okviru POS-a (društveno poticane stanogradnje).

Ono što građane možda ponajviše zanima su uvjeti vezani uz kamate. Ovim zakonom nastoji se olakšati otplaćivanje stambenog kredita prve 4 godine u smislu da će država putem APN-a bankama uplaćivati pola iznosa mjesečne rate, unaprijed za tekuću kalendarsku godinu. Zakonom je propisana i najveća efektivna kamatna stopa u prve četiri godine do maksimalnih 3,75 posto godišnje, a po isteku prve četiri godine u narednih dvije može biti uvećana za najviše 10 posto. Iznosi kamata razlikuju se od banke do banke te ovisno o valuti u kojoj se uzima kredit. Primjerice, efektivna kamatna stopa najmanja je za kredit u eurima kod Hrvatske poštanske banke, dok je ista najmanja za kunski kredit kod Privredne banke Zagreb.

Sve navedeno odnosi se na hrvatske državljane koji nisu stariji od 45 godina te koji u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno imaju jednu nekretninu koju prodaju radi kupnje veće. Uvjet uključuje i imovinu izvanbračnih partnera, supružnika i neformalnih životnih partnera, a u slučaju da podnositelj zahtjeva ili netko od članova domaćinstva ima utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto, može se produžiti rok za subvencioniranje kredita za godinu dana, te za svako rođeno ili posvojeno dijete za dvije godine.

Potrebna je dokumentacija kako slijedi: preslik osobne iskaznice, predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji nekretnine za kupnju koje se traži odobravanje kredita, preslik zemljišno-knjižnog izvatka, preslik kata za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nekretnina nalazi, potvrda Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, ovjerenu izjavu da podnositelj zahtjeva (uključujući i bračnoga ili izvanbračnoga druga, životnoga partnera ili neformalnoga životnog partnera) nema u vlasništvu nekretninu ili ima u vlasništvu jednu nekretninu koju prodaje radi kupnje ili gradnje veće nekretnine za potrebe vlastitoga stanovanja ovjerenu kod javnog bilježnika. Osim toga, nužno je prikupiti i dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju kredita, a koja se razlikuje od banke do banke.