Opće informacije

LIBERTAS INŽENJERING PLUS d.o.o.
Mata Vodopića 9, 20000 Dubrovnik
OIB: 38894731408    MB: 2739291
HR7025000091101345336 Addiko Bank d.d.
HR9623600001102244271 Zagrebačka Banka d.d.
HR2723400091111024163 Privredna banka Zagreb d.d.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, pod brojem Tt-11/779-2, MBS: 060269462
Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cjelosti. Članovi uprave društva: Maro Slade i Goran Pikunić
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 


Opće informacije Privredne banke Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/racuni/racuni_tekuci/Op%C4%87e-informacije-Teku%C4%87i-ra%C4%8Dun-u-kunama_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/digitalno/Opce-informacije-PBZ-digitalno-bankarstvo_svibanj-2020.pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/paket_studentski/Op%C4%87e-informacije-Indeks-plus-studentski-paket_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_educa/Op%C4%87e-informacije-Kredit-za-obrazovanje_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_hipotekarni/Op%C4%87e-informacije-Hipotekarni-kredit-objedinjavanje-obveza-u-kunama_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_hipotekarni/Op%C4%87e-informacije-Hipotekarni-kredit_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni_europodru%C4%8Dje/Op%C4%87e-informacije-Stambeni-kredit-za-gra%C4%91ane-koji-ostvaruju-primanje-u-zemlji-%C4%8Dlanici-europodru%C4%8Dja-EU_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni_sanacija_steta/Op%C4%87e-informacije-Stambeni-kredit-sanacija-%C5%A1teta-od-potresa_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_energo/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-ENERGO-STAMBENOM-POTRO%C5%A0A%C4%8CKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-18-10-2021_F.pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_stambeni/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-STAMBENOM-POTRO%C5%A0A%C4%8CKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-18-10-2021_F.pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenskiumirovljenici/Op%C4%87e-informacije-Nenamjenski-kredit-za-umirovljenike-u-kunama_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenski_cpi/Op%C4%87e-informacije-Nenamjenski-kredit_1.7.2021..pdf
https://www.pbz.hr/document/documents/PBZ/krediti_nenamjenski/OP%C4%86E-INFORMACIJE-O-NENAMJENSKOM-KREDITU_VA%C5%BDE%C4%86E-OD-01-07-2021_F.pdf