Opće informacije

LIBERTAS HOMES d.o.o.
Mata Vodopića 9, 20000 Dubrovnik
OIB: 38894731408    MB: 2739291
HR9623600001102244271 Zagrebačka Banka d.d.
HR2723400091111024163 Privredna banka Zagreb d.d.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, pod brojem Tt-11/779-2, MBS: 060269462
Temeljni kapital 2.660,00 EUR, uplaćen u cjelosti. Članovi uprave društva: Maro Slade i Goran Pikunić
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb


Odluka o rješavanju prigovora klijenata