02.02.2019

Navike uspješnih posrednika

Sedam navika uspješnih ljudi autora Stephena R. Coveyja jedna je od najprodavanijih i najutjecajnijih knjiga o osobnome razvoju pojedinca u kojoj se navode savjeti koji se mogu primijeniti i u posredovanju u prodaji nekretnina.

Jedna je od ključnih odlika uspješnih ljudi proaktivno djelovanje. Proaktivnost podrazumijeva preuzimanje inicijative i odgovornosti u procesu prodaje ili potražnje nekretnine za određenoga klijenta. Ključno je planiranje. Postavljanje ciljeva na dnevnoj, tjednoj, mješečnoj i godišnjoj razini neophodno je kako bi se sve poslovne aktivnosti usmjerile prema zadovoljavanju želja i potreba klijenata. Budući da se radi o poslu za koji ne postoji radno vrijeme, agent mora biti spreman u potpunosti se posvetiti onome što radi. Proaktivnost, u tom smislu, znači i usmjerenost na pronalaženje rješenja za poslovne izazove i u slobodno vrijeme jer uspješnost u ovome poslu neposredno ovisi o pravovremenoj reakciji. Ponekad, naprosto, nije moguće nešto odgoditi za sutra. Rijetko kad se u posredovanju nekretninama posao može uspješno zaključiti samo zbog sretnih okolnosti, gotovo je uvijek nužno stvoriti uvjete i upravljati procesom koji će rezultirati kupoprodajom nekretnine. 

Tijekom cijeloga procesa treba imati na umu cilj. Pri tome, agent treba biti svjestan kako je ponekad nužno zanemariti kratkoročnu dobit radi koristi koja se može ostvariti dugoročnom suradnjom. Poslovanje mora donositi zaradu, ali to ne smije biti jedina svrha poslovanja. Ako agent to načelo ne uzima u obzir, veća je vjerojatnost njegove krive procjene određene poslovne prilike. Primjerice, nekada treba uložiti veći napor i više vremena kako bi se neka nekretnina prodala i, premda se može činiti u prvi mah da takav potez nije svrsishodan, upravo ta kupoprodaja može dovesti do preporuke klijenta na kojoj će se temeljiti niz budućih uspješnih poslova. Zbog toga je znanje i iskustvo agenta od presudne važnosti jer će na osnovi svojega poznavanja klijenata i procjene situacije donijeti ispravnu odluku o tome što predstavlja ulaganje u budućnost, a što samo gubitak vremena. Drugim riječima, bitno je znati postaviti prioritete.
Agent mora imati na umu međuovisnost tvrtke i okruženja u kojem djeluje. Tvrtka koja je usmjerena na uspostavljanje i održavanje međusobno korisnih odnosa sa svojim ciljnim javnostima mora promicati i štititi njihove interese. Kada se radi o posredovanju u prodaji nekretnina, to znači da agencija mora tijekom i, u određenoj mjeri, i nakon kupoprodaje, biti na raspolaganju svojim klijentima vezano za savjetovanje oko imovinsko-pravnih pitanja, preporuka i praktičnih pojedinosti. Nije dovoljno samo zaključiti kupoprodaju, bitno je kako se odvijao čitav proces i je li klijent stekao povjerenje u agenta kako bi mu se i u budućnosti obratio u pogledu prodaje ili kupnje nekretnine.

Kako bi se izgradio dobar odnos, agent treba nastojati shvatiti zahtjeve klijenta, njegove želje i potrebe. Ne obratno. Isto tako, to se odnosi i na timski rad u samoj agenciji. Međusobno poštovanje temelj je sinergije koja omogućuje da se postignu bolji rezultati od onih koji bi se postigli da svatko u timu radi sam za sebe. Treba cijeniti doprinos svakog pojedinca i sukladno tome ga nagraditi. Neučinkovitost nerijetko proizlazi iz nedostatka motivacije. Upravo su uspješni pojedinci oni koji znaju potaknuti druge da ostvare svoje potencijale i tako pridonosu i pojedinome poslovnom pothvatu.